Antijantepodden
Antijantepodden
Oppdatering | Pause for Antijantepodden
4
0:00
-20:35

Oppdatering | Pause for Antijantepodden

4


Antijantepodden må ta en pause på ubestemt tid fordi programleder Miriam Ekelund skal ha sin andre operasjon på få måneder. I dette innslaget snakker hun med samboer Frode Burdal Klevstul om hvordan stress og det å være overarbeidet har gitt henne en helseknekk. Hun jobber nå med å glede seg over de små tingene i hverdagen, til tross for at hun sitter på informasjon som viser at verden tar en svært alvorlig retning. Samboerparet ser at mye av det de har advart mot er i ferd med å skje, og de kjenner på en sorg fordi det ikke lot seg stoppe på et tidligere tidspunkt. Selv om Antijantepodden er satt på pause på ubestemt tid, fortsetter de å selge Frodes bok «Bill Goats and the Forest», som gir et viktig perspektiv på det som har skjedd de siste to og et halvt årene.

KILDER:
› Boken til Frode
  •Bill Goats and the Forest
  •Intervju med Frode på Antijantepodden
  •James Corbett sitt intervju med Frode
  •Omtale på Rubikon
  •Omtale på steigan.no
Bivirkningsstatstikken
  •Intervju på hemali.no
› Anbefalte kilder å følge med på
  •The HighWire
  •The Corbett Report
› Anbefalte Antijantepoddepisoder
  •AJP 21 | Hans Eirik Olav – er verdensøkonomien i ferd med å bryte sammen?
  •AJP 47 | James Corbett – COVID-19 is a step towards a prison state
  •AJP 52 | Patrick Wood – a new economic order is being enforced


Opptaksdato: 2022-08-30
Publiseringsdato: 2022-08-30

Last ned episoden

4 Comments
Antijantepodden
Antijantepodden
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken.
En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.