Antijantepodden
Antijantepodden
AJP 66 | Silje Tuxen Thingvoll – Bygger sosialt nettverk for å sikre uavhengighet
0:00
-52:47

AJP 66 | Silje Tuxen Thingvoll – Bygger sosialt nettverk for å sikre uavhengighet


Silje Tuxen Thingvoll er en av initiativtakerne for det sosiale nettverket og private kooperativet Karma One. Målet er å bygge opp uavhengighet fra storsamfunnet, slik at folk ved behov kan finne et privat sikkerhetsnett på siden av samfunnet. Hittil har like i underkant av 400 personer meldt seg inn i Facebook-alternativet «My Karma One», og på et møte på forsommeren som samlet 180 medlemmer, ble det bestemt at man skal gå videre med betalt medlemskap for de som ønsker et enda tettere samarbeid. Kooperativet har som mål å sikre alle områder av livet, slik at man kan leve et fullverdig liv uten hjelp fra storsamfunnet. Karma One jobber etter naturretts-prinsippene, og vil derfor ikke registrere seg i Brønnøysund. De mener dette er en rettighet man allerede har, og som man fullt lovlig har lov til å hevde.

KILDER:
› Karma One
  •my.karma.one
  •Karma One Member Form
› Relaterte podcaster
  •AJP 28 | Forent – finner støtte i fellesskapet
  •AJP 36 | Barbro Paulsen – Naturretten gir deg råderett over deg selv
  •Podcasten uten navn med Miriam Ekelund
› Diverse
  •Nearly pepper sprayed and teased for going 5 mph over the speed limit
  •Kardemommeloven
  •The Military Origins of Facebook
  •vg.no: Prishopp og rentehopp: Venter økning i ulikhet og inkassosaker


Opptaksdato: 2022-07-14
Publiseringsdato: 2022-08-05

Last ned episoden

0 Comments
Antijantepodden
Antijantepodden
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken.
En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.