Antijantepodden
Antijantepodden
AJP 69 | Mark McDonald – People are stuck in irrational fear
2
0:00
-1:50:02

AJP 69 | Mark McDonald – People are stuck in irrational fear

2


Psychiatrist Mark McDonald has written the book “Freedom from Fear” to help people that have become addicted to fear. He believes that if our governments had kept their promise to close our countries for two weeks “to flatten the curve”, most people would have been able to get out of their state of fear. However, after over two years of fear messages, the psychiatrist believes that many people have become stuck in a state of irrational. He suggests a path to unlearn the fear habits. In this episode, he also offers a solution to how you can talk to bullies that wants to label – without accepting their labels and definition of the truth and of you.

SOURCES:

› Mark's Home page and newsletter:
  • dissidentmd.com
  • Dissident MD @ Substack
› Mark's lawsuite:
  • McDonald V. Lawson
› Mark's books:
  • United States of Fear
  • Freedom from Fear
› Mark's podcast:
  • Informed Dissent


Recorded: 2022-11-10
Published: 2022-12-05

Download this episode

2 Comments
Antijantepodden
Antijantepodden
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken.
En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.