Antijantepodden
Antijantepodden
AJP 65 | Tine Holm og Marius Reikerås – vilkårlig behandling av reisende
0:00
-1:07:06

AJP 65 | Tine Holm og Marius Reikerås – vilkårlig behandling av reisende


Journalist og blogger Tine Holm og menneskerettighetsjurist Marius Reikerås har reist mye under koronasituasjonen. De opplever stor vilkårlighet i hvordan de blir behandlet av ulike funksjonærer, og at flyselskapene trenerer istedenfor å refundere beløp de har krav på. Både Tine og Marius har opplevd alvorlige overgrep i forbindelser med koronarestriksjoner, men har ennå ikke nådd igjennom og fått erstatning fra henholdsvis Norwegian og Widerøe. Reikerås mener dette er en del av et større bilde i Norge, der makten sitter trygt, mens vanlige folk har liten mulighet til å nå igjennom. Likevel oppfordrer han folk til å klage inn reiseselskaper og stå på sitt når de opplever urettferdighet. Alle vanskelighetene har ikke tatt reisegleden fra de to globetrotterne, som understreker viktigheten av å skaffe seg kunnskap om hvordan mennesker lever i andre deler av verden.

KILDER:
› helsetine.no
  • Dette er HelseTine
› Marius Reikerås på Facebook
› COVID-19: The Great Reset - Klaus Schwab, Thierry Malleret
› Du skal lide for fellesskapet - Miriam Ekelund


Opptaksdato: 2022-07-20
Publiseringsdato: 2022-06-25

Last ned episoden

0 Comments
Antijantepodden
Antijantepodden
Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken.
En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.