Antijantepodden

Antijantepodden er en podkast laget av Frode Burdal Klevstul, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam Ekelund. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken.

En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes.

Dersom du er interessert i dette temaet, kan boken «Du skal lide for fellesskapet» kjøpes på antijanteboka.com.

Subscribe to Antijantepodden

"Når alle tenker likt, er det ingen som tenker." — Walter Lippmann

People

Frode Klevstul

| Producer of Antijantepodden :: ajp.one | Author of Bill Goats and the Forest :: billgoats.com | Drawer at Curious.art |

Miriam Ekelund

Forfatter og programleder for Antijantepodden